WOW Biology 4.1 - Leerwerkboek

WOW Biology 4.1 - Leerwerkboek

Inclusief digitaal oefenplatform

Met WOW Biology maken we biologie aantrekkelijk. We geven een inkijk in de wereld van de biologie, tonen het wonderlijke van de biologie aan én halen heel concrete voorbeelden uit de eigen leefwereld.

Ook wordt de theorie meermaals op een proefondervindelijke manier aangebracht. In de labo's maken wij gebruik van de gekende wetenschappelijke methode.

Op ieder moment staan de onderzoeksvaardigheden centraal. Door oefeningen en labo’s aan te bieden met een verschillende moeilijkheidsgraad zijn er bovendien veel mogelijkheden voor differentiatie.

WOW Biology 4.1 is geschikt voor studierichtingen die werken met het leerplan B (Basis).

Inhoudsopgave:

  • Hoofdstuk 1 - Biodiversiteit
  • Hoofdstuk 2 - Voortplanting
  • Hoofdstuk 3 - Belang van micro-organismen
  • Hoofdstuk 4 - Interactie tussen organismen
  • Hoofdstuk 5 - Materie- en energiestromen in ecosystemen

WOW Biology 4.1 - Leerwerkboek
WOW Biology 4.1 - Leerwerkboek

Specificaties

311785
9789464451849
07/07/2022
EDITIONS AVERBODE|ERASME S.A.
Biologie
4e middelbaar
aso
Methode , Leerlingenmateriaal
WOW Biology
Reekscover

Over deze reeks

Nieuwe methode biologie voor de 2e graad van de doorstroomfinaliteit. Voor schooljaar 2022-2023 lanceren wij WOW Biology voor het 4e jaar.

WOW Biology is een onderdeel van onze WOW-reeks voor de verschillende wetenschapsvakken.